ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520024
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010032
รหัส Obec 6 หลัก :
  520024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขอนแก่นหนองบอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khonkaennongbon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองบอน
ตำบล :
  นาโป่ง
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042804399
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2482
อีเมล์ :
  nongbon@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.